mmix: mérnök-mix hu en
 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

ÉTV 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

OTÉK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Eljárási kódex 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról

Lakóépület egyszerű bejelentése 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Kivitelezés 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

KET 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

További jogszabályok a Magyar Építész Kamara honlapján